خانه / آموزش ها / کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

آشنایی با کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

همیشه به کلمات و لغتهایی که در مکالمات ساده روزمره و یا بر عکس در جلسات رسمی و اجراهای مجریان وجود دارد با دقت گوش میدهم و هر بار بیش از پیش متقاعد می شوم که هر مجری و یا گوینده ای که بار لغویش بیش، موفقیت و اقبالش برای دیده شدن بیشتر!!!

یعنی بدون شک با بکارگیری کلمات زیباتر و بیشتر بدون شک اجرای بهتری خواهیم داشت و بیشتر در قلب و ذهن مخاطبمان نفوذ می کنیم.

بر همین اساس نیز خانم مهسا جوشقانی، هنرجوی باپشتکار و نازنین سیمرغ سخن پارس با تلاش بی وقفه در استحراج و بررسی لغات هم معنی و مترادف، موارد زیر را که بخش کوچکی از دنیای بی انتهای وازگان می باشد  را برای شما خوبان گردآوری نموده است.

مترادف هایی که مجریان و سخنوران میتوانند در اجراهای خود از آن ها بهره برده و همچنین دامنه لغات خود را افزایش دهند.

پس لطفا مقاله زیر را تا انتها بخوانید، آنها را در جمله های محتلف به کار برید و سعی کنید با استفاده از تکنیک ۷در ۷ آنها را به خاطر بسپارید.

قبل از اینکه لغات را به خاطر بسپارید بد نیست در باره تکنیک ۷ در ۷ نیز برایتان قدری توضیح بدهم:

هر واژه یا کلمه جدید که می بینید به مدت ۷ روز و در هر روز ۷ بار به مکالمات روزانه خود اضافه کنید و سعی نمایید به هر نحو ممکن در صحبت های رایج خود آنها را بگنجانید.

با این روش و با مرور زمان هر کلمه جدید نیز خیلی زود به لیست واژگان ذهنی شما وارد شده و کمکتان می کند همواره لغات و کلمات بیشتری در صحبتهایتان به کار برید.

البته نباید فراموش کنیم که برخی کلمات در ذهن ماخاموش و غیر فعال هستند، یعنی با اینکه ما به طور کامل معنی آنها را می دانیم و با آنها آشنا هستیم اما در صحبت های خود از آنها استفاده نمی کنیم….

مثلا ممکن است جمله ملاقات با شما باعث افتخاره! برای من غیر فعال و برای شخص دیگری فعال باشد و او به کررات در صحبت های خود از آن بهره برد .

لذا ما باید با مطالعه کردن و توجه به صحبت های دیگران و شناسایی لغات غیرفعال خود،  چراغشان را در مکالمات روزمره خود روشن نماییم و دایره واژگان خود را افزایش دهیم!

 

افزایش دایره لغات مجریان
افزایش دایره لغات مجریان

۱-یاد:

ذکر-یاداوری-یادکرد-حافظه-خاطر-اندیشه-فکر-خاطره

۲-یادآور:

خاطرنشان-متذکر

۳-یادآوری:

تذکار-تذکر-خاطرنشان-یاد-یادکرد

۴-یادبود:

خاطره-یادگار-یادمان-یادواره

۵-یادشده:

مذکور-مذبور-نامبرده

۶-یادگیری:

آموزش-تعلم-آموزشی-تعلیم

۷-یار:

جانانه-جانان-دلبر-دلداده-خلیل-دوست-رفیق-صدیق-محب-صحابه-مصاحب- -دستگیر-دستیار-مددکار-دوستادر-معین- ناصر-یاور

۸-یاررا:

استتاعت-تاب-تحمل-توان-طاقت-فرصت-قدرت-قوه-مجال-مقاومت

۹-یاری:

حمایت-اعانت-امداد-حمایت-دستگیری-رفاقت-کمک-مدد-مساعدت-مظاهرت-معاونت-هم دستی-همراهی-یاوری-استعانت

۱۰-یاری جویی:

استعانت-استمداد-کمک خواهی-کمک طلبی

کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

 

۱۱-یاس:

بی مرادی-دلسردی-دل شکستگی-سرخوردگی-ناامیدی-ناکامی-نامرادی-نوامیدی

۱۲-ید:

دست-سلطه-قدرت-نفوذ-ارتباط-رابطه

۱۳-یزدان:

آفریدگار-الله-ایزد-پروردگار-جان افرین-خدا-رب

۱۴-یقین:

اطلاع-اطمینان-اعتقاد-باور-بصیرت-بی شبهه-بی گمان-حتمی-قطع-مسلم

۱۵-یقینا:

البته-به درستی-براستی-بی تردید-بی گمان-قطعا-محققا-مسلما-مطمئنن

۱۶-یکتا:

تنها-فرد-منفرد-واحد-وحید-یگانه-بی مانند-بی نظیر-بی همتا

۱۷-یکجا:

روی هم رفته-کلا-مجموعا

۱۸-یکجانبه:

یک جهته-یک راهه-یک سویه-یک طرفه

۱۹-یک جهت:

هم اهنگ-همراف-یک سو

۲۰-یکدل:

بی ریا-صمیمی-مخلص

 

کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

 

۲۱-هاج:

بهت زده-حیران-سرگشته-مبهوت-گیج-متحیر-سرگردان

۲۲-هاج و واج:

بهت زده-حیران-سرگشته-مبهوت-متحیر

۲۳-هتک:

پرده دری-دریده-رسواگر-فحاش-فضاح-وقیح-هاتک

۲۴-هتک حرمت:

اهانت-توهین-حرمت شکنی

۲۵-هجر/هجران:

جدایی-دوری-فراق-فرقت

۲۶-هجوم:

تاخت-تاخت و تاز-تعرض-تک-تهاجم-حمله-یورش

۲۷-هدایت:

ارشاد-دلالت-راهجویی-راه نمویی-راهنمایی

۲۸-هدف:

آماج-تیرخور-نشان-نشانه-غایت-غرض-قصد-مقصود-منظور-آرمان-مدام

۲۹-هدیه:

ارمغان-انعام-پیشکش-تحفه-تعارف-خلعت-رهاورد-سوغات-نثار

۳۰-هراسان:

بیمناک-ترساندن-ترسنده-دستپاچه-سراسیمه-متوحش-وحشت زده-هایل

۳۱-هرچند:

اگرچه-ولو

۳۲-هرز:

باطل-بی حاصل-بیهوده-ضایع-عبث-مهمل-یاوه-ضایع-عبث-مهمل-یاوه

۳۳-هرگز:

ابدا-اساسا-اصلا-به هیچ وجه-حاشا-مبادا-هیچ گاه

۳۴-همانند:

بسان-شبیه-مثل-متشابه-مشابه-نظیر-نمونه-همتا-هم سان

۳۵-همایون:

بختیار-خجسته-خوش یمن-سعادتمند-سعید-مبارک-مسعود-میمون-نیک بخت

۳۶-هم اکنون:

الان-اساعه-اینک-عجالتا

۳۷-هم بستگی:

ائتلاف-اتحاد-اتفاق-وحدت-یگانگی

۳۸-همراهی:

کمک-مساعدت-یاری-معاضدت

۳۹-هم زبان:

متفق القول-هم سخن-هم کلام

۴۰-هم زمان:

مصادف-معاصر-مقارن-هم دوره

 

کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان 

۴۱-همسایگی:

مجاورت-جوار

۴۲-هم مسلک:

هم عقیده-هم فکر-هم مشرب-

۴۳-همه پرسی:

رفراندوم-نظرخواهی

۴۴-همیشگی:

دائمی-علی الدوام-مداوم-استمرار-تداوم

۴۵-هنجار:

رفتار-روان-روش-سیره-ضابطه

۴۶-هوش:

خرد-عقل-درایت-فراست-فهم-ادراک-شعور-بیداری-زیرکی-استعداد

۴۷-هوشمندانه:

زیرکانه-عاقلانه-مدبرانه

۴۸-هویدا:

آشکارا-بدیهی-پدید-پدیدار-پیدا-ظاهر-محسوس-مرئی-مشهود-معلوم-نمایان-واضح-

۴۹-هیهات:

افسوس-ای دریغ-دزیغا-واویلا

 

کلمات مترادف برای افزایش دایره واژگان مجریان

 

۵۰-ناچیز:

اقل-بی ارزش-بی قدر-بیقبال-بی نتیجه-بیهوده-جزئی-خفیف

۵۱-ناخوشایند:

ناپسند-ناگوار-نامطبوع

۵۲-نادر:

بی مانند-شگفت-عجیب-کمیاب-نایاب

۵۳-ناراحتی:

آزردگی-اضطراب-بیقراری-تشویش-رنجش-سراسیمگی-عذاب

۵۴-ناطق:

خطیب-سخنران-سخنگو-سخنور-نطق-گویا-متکلم

۵۵-نافذ:

کارگر-کاری-موثر-جاذب-گیرا

۵۶-نامدار:

اسمی-بنام-سرشناس-شهره-شهیر-مشهور-معروف-نام آور

۵۷-نفع:

فایده-منفعت-بهره-سود -صرف-صرفه

۵۸-نقل:

انتقال-جابجایی-حمل-حکایت-داستان-قصه-بازگویی-گزارش-ترجمان-تعبیر-تفسیر-

۵۹-نگریستن:

تماشا کردن-دیدن-مشاهده کردن-نظاره کردن-نظر کردن-نگاه کردن

۶۰-نگهبان:

پاسبان-پاسدار-حارس-داروغ-هارون-پاینده-حافظ-مراقب-مستحفظ

۶۱-نماد:

تمثیل-رمز-سمبل-نمودار

۶۲-نمگین:

مرطوب-نم دار-نم سار-تر-نم

۶۳-رشد:

نمو-رویش

۶۴-نمونه:

الگو-سرمشق-مدل-اسوه-شبیه-مانند-مثل-همانند-قیاس

۶۵-نو:

ابتکاری-بدیع-پکر-تازه-جدید-مدرن-نوین

۶۶-نواوری:

ابتکار-ابداع-اختراع-بدعت-نوافرینی

۶۷-نوا:

آوا-آواز-آهنگ-لحن

۶۸-نوحه خوانی:

سوگ سرایی-سوگواری-مرثیه-نوحه سرایی

۶۹-واپسین:

آخر-اخرین-بازپسین-فرجام-متاثر-نهایی

۷۰-واجب:

بایسته-ضرور-ضروری-لازم-درخور-سزاوار-شایسته

۷۱-واضح:

آشکار-بدیهی-پیدا-روشن-ظاهر-علنی-معلوم-نمایان-هویدا

۷۲-واگشایی:

افتتاح-بازگشایی

۷۳-والاتبار:

شریف-گهری-نجیب زاده-نجیب-والا نسب-والاگهر-والا نژاد-عالی رتبه-بلند مرتبه-والا مقام

۷۴-وام:

استقراض-بدهی-دین-قرض-نسیه

۷۵-وجد:

ذوق-سرور-شعف-شور-شوق

۷۶-ودیعه:

امانت-سپرده

۷۷-ورطه:

پرتگاه-غرقاب-گرداب-مهلکه

۷۸-وزین:

پروزن-ثقیل-سنگین-گران-باوقار-سنجیده-گرانقدر-مهم

 

لطفا این مقاله را به صورت کامل مطالعه بفرمایید و اگر آن را مفید یافتید حتما با دوستان  خود نیز به اشتراک بگزارید.

در ضمن چنانچه تمایل دارید در خصوص نگارش مقالاتی که برای مجریان مناسب میباشد همکاری داشته باشید حتما نظراتتون رو با من در زیر این مقاله به اشتراک بگذارید.

کمال کلام، زندگی را زیبا خواهد کرد                         کلامتان در عرش، زندگیتان خوش نقش

 

گردآوری کلمات از سایت  khodam.full-thesis.com  بوده و شرایطی پیش آمده که مجریان عزیز میتوانند با به کارگیری این کلمات  اجراهای موفق تر، بهتر و ارزشمندتری داشته باشند.

 

 

دوره آموزشی مجریگری و اجرا

آموزش فن بیان و مجریگری ویژه کودکان و نوجوانان

به کانال تلگرام ما بپیوندد:

telegram icon 1 300x164 - دوره آموزشی مجریگری و اجرا

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:

499205742 300x228 - دوره آموزشی مجریگری و اجرا

فرم پیش ثبت نام دوره های سیمرغ سخن پارس
میتوانید برای ثبت نام در دوره ها فرم زیر را پر نمایید (دوره ها به صورت فصلی و مداوم در حال برگزاریست ،با شروع دوره ها در اغاز هر فصلبرای ثبت نام نهایی با شما تماس گرفته میشود.)
لطفا همه ی قسمتهای خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید:

درباره ی زهرا گروه ای ها

سلام زهرا گروه ای هستم🦋🌺🦋 مجری, سخنور و مدرس فن بیان و مهارتهای ارتباطی و معتقدم کمال کلام زندگی را زیباتر می کند🌹🌷🌹🌷🌹

همچنین ببینید

photo 2019 02 02 00 39 25 310x165 - کنترل احساسات چقدر برای یک مجری اهمیت دارد؟

کنترل احساسات چقدر برای یک مجری اهمیت دارد؟

کارگاه مجریگری کودک و نوجوان در ابهر با حضور زهرا گروه ای ها⚘⚘ کنترل احساسات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت هدیه پارس همایش ثبت نام کنید:

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/parshamayesh/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:47 Stack trace: #0 /home/parshamayesh/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(648): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/parshamay...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('transient') #2 {main} thrown in /home/parshamayesh/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47